Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Misja Muzeum

Muzeum II Wojny Światowej w Gdańsku to instytucja, której działaniom przyświeca hasło Kultura wielu wymiarów. Na jednej z największych powierzchni wystawienniczych w Europie za pomocą nie tylko artefaktów, ale również nowoczesnych technologii przedstawiano historię ludności cywilnej żyjącej w trakcie II wojny światowej, a także ukazano wyjątkowość polskiego doświadczenia na tle innych narodów.

 

Misją Muzeum II  Wojny Światowej w Gdańsku jest opowiadanie o ofiarach II wojny światowej, a także jej bohaterach – często zapomnianych i zepchniętych na margines historii. Pamięć o historii pielęgnowana jest w myśl hasła Kultura wielu wymiarów – w ramach prowadzonej działalności wystawienniczej, naukowej, edukacyjnej oraz szeroko pojętym działaniom popularyzatorskim instytucja kształtuje świadomość Polaków, jak i zagranicznych gości. Przygotowywane są liczne wydarzenia naukowe i kulturalne, takie jak konferencje, koncerty, widowiska czy spektakle teatralne, a także prowadzone jest kino studyjne. Instytucja dba o to, by przekaz interesował przedstawicieli różnych grup wiekowych, dlatego rzetelne i wartościowe treści historyczne prezentowane są w ciekawy i atrakcyjny sposób, w tym przy użyciu najnowocześniejszych technologii.

 

Zadaniem Muzeum II Wojny Światowej w Gdańsku jest kształtowanie narracji historycznej, dzięki której II wojna światowa ukazywana jest w nowoczesny sposób z perspektywy wyjątkowego doświadczenia Polaków, z uwzględnieniem zarówno ówczesnej wielkiej polityki, jak i postaw ludzi względem wojennej rzeczywistości oraz koszmaru okupacji Rzeczypospolitej przez dwa totalitarne reżimy.  Wiedza dotycząca najtragiczniejszego konfliktu w dziejach naszej cywilizacji rozpowszechniana jest nie tylko w przestrzeni Muzeum, ale – dzięki współpracy z wieloma partnerami – także poza nią – zarówno w Polsce, Europie, jak i na świecie.

 

Priorytetowym działaniem Instytucji na najbliższe lata jest budowa Muzeum Westerplatte i Wojny 1939, stanowiącego oddział Muzeum II Wojny Światowej w Gdańsku. Będzie to miejsce skupione wokół trzech symboli: autentyzmu pola bitwy, polskich postaw w czasie II wojny światowej i początku wybuchu tego tragicznego konfliktu. Na historycznym polu bitwy opowiedziana zostanie historia wrześniowych walk na Westerplatte, jak i szerszy kontekst wojny obronnej 1939 roku. Plenerowy charakter założenia pozwoli na poznanie reliktów przeszłości w autentycznym krajobrazie, pogłębiając wiedzę w ramach prezentowanych wystaw i projektów towarzyszących. Poprzez działania konserwatorskie, odbudowę wybranych reliktów oraz m.in.  powrót do oryginalnych ścieżek komunikacyjnych Wojskowej Składnicy Tranzytowej, teren historycznego pola bitwy będzie bardziej czytelny i pozwalający zrozumieć, co dokładnie wydarzyło się na półwyspie w pierwszych dniach II wojny światowej.