Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu WCAG
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Zamówienia publiczne

1. Postępowanie w sprawie udzielenia zamówienia publicznego: PA.280.14.2021 Postępowanie: Dostawa macierzy dyskowej dla Muzeum II Wojny Światowej w Gdańsku. - Platforma Zakupowa


2. Postępowanie w sprawie udzielenia zamówienia publicznego "Dostawa komputerów przenośnych dla Muzeum II Wojny Światowej w Gdańsku": PA.280.16.2021 jest opublikowane na platformie zakupowej.


3. Postępowanie w sprawie udzielenia zamówienia publicznego: PA.280.15.2021 Postępowanie: Budowa cmentarza Żołnierzy Wojska Polskiego na Westerplatte wraz z uzyskaniem ostatecznej decyzji pozwolenia na użytkowanie. - Platforma Zakupowa


Plan postępowań- aktualizacja nr 4PDFAktualizacja plnu nr 4- BIP.pdf


4. Postępowanie w sprawie udzielenia zamówienia publicznego: PA.280.1(1).2022 Postępowanie: Dostawa drukowanych publikacji dla Muzeum II Wojny Światowej w Gdańsku - Platforma Zakupowa


5.Zaproszenie do składania ofert w postępowaniu pn. "Świadczenie usługi koordynacji i nadzoru BHP z ramienia Inwestora przy realizacji inwestycji- "Budowa Muzeum Westerplatte i wojny 1939- Oddziału Muzeum II Wojny Światowej w Gdańsku"

PDFZaproszenie do składania ofert
ZIPzałączniki do zaproszenia.zip

PDF2022.02.14 zawiadomienie o unieważnieniu postepowania.pdf
 

 


6. Postępowanie w sprawie udzielenia zamówienia publicznego: PA.280.2(1).2022 Postępowanie: Dostawa kontenerów biurowo-socjalnych, magazynowo-narzędziowego oraz ogrodzenia budowlanego na potrzeby badań archeologicznych związanych z inwestycją dla Muzeum II Wojny Światowej w Gdańsku. - Platforma Zakupowa


7. Zaproszenie do składania ofert w postępowaniu pn. "Świadczenie usługi koordynacji i nadzoru BHP z ramienia Inwestora przy realizacji inwestycji- "Budowa Muzeum Westerplatte i wojny 1939- Oddziału Muzeum II Wojny Światowej w Gdańsku"- II postępowanie.

PDFZaproszenie do składania ofert.pdf
PDFzał. Nr 1 Formularz ofertowy.pdf
PDFzał. Nr 2 Projekt postanowień umowy.pdf
 


8. Postępowanie w sprawie udzielenia zamówienia publicznego: PA.280.4.(1).2022 Postępowanie: Budowa cmentarza Żołnierzy Wojska Polskiego na Westerplatte wraz z uzyskaniem ostatecznej decyzji pozwolenia na uzytkowanie - Platforma Zakupowa

 

9. Postępowanie w sprawie zamówienia publicznego: PA.280.6(1).2022 Postępowanie: Modernizacja budynku byłej Elektrowni wraz z zagospodarowaniem terenu na działce nr 3/5, 68 i 25/2 na Westerplatte wraz z uzyskaniem ostatecznej decyzji o pozwoleniu na użytkowanie https://platformazakupowa.pl/transakcja/599864


Konkurs w przedmiocie wyboru operatora gastronomii na terenie Muzeum II Wojny Światowej w Gdańsku przy Pl. Bartoszewskiego 1 w Gdańsku z przeznaczeniem na prowadzenie działalności. 

Termin składania ofert: 27.04.2022 r. do g. 16:00

PDFRegulamin konkursu.pdf
ZIPzałączniki do regulaminu konkursu.zip


10. Postępowanie w sprawie udzielenia zamówienia publicznego: PA.280.5(1).2022 Postępowanie: Wykonanie prac około archeologicznych w ramach badań archeologicznych 2022 r. związanych z inwestycją - Budowa Muzeum Westerplatte i Rewaloryzacja Pola Bitwy1939  

https://platformazakupowa.pl/transakcja/601973


11. Postępowanie w sprawie udzielenia zamówienia publicznego: PA.280.3(1).2022 Postępowanie: Świadczenie usługi ochrony fizycznej osób i mienia dla Muzeum II Wojny Światowej w Gdańsku

https://platformazakupowa.pl/transakcja/607794


12. Postępowanie w sprawie zamówienia publicznego: PA.280.7(1).2022 Postępowanie: Wykonanie usług drukarskich dla Muzeum II Wojny Światowej w Gdańsku

Postępowanie: Wykonanie usług drukarskich dla Muzeum II Wojny Światowej w Gdańsku. - Platforma Zakupowa