Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Zamówienia publiczne
1. Postępowanie w sprawie udzielenia zamówienia publicznego: PA.280.14.2021 Postępowanie: Dostawa macierzy dyskowej dla Muzeum II Wojny Światowej w Gdańsku. - Platforma Zakupowa


2. Postępowanie w sprawie udzielenia zamówienia publicznego "Dostawa komputerów przenośnych dla Muzeum II Wojny Światowej w Gdańsku": PA.280.16.2021 jest opublikowane na platformie zakupowej.


3. Postępowanie w sprawie udzielenia zamówienia publicznego: PA.280.15.2021 Postępowanie: Budowa cmentarza Żołnierzy Wojska Polskiego na Westerplatte wraz z uzyskaniem ostatecznej decyzji pozwolenia na użytkowanie. - Platforma Zakupowa


Plan postępowań- aktualizacja nr 4PDFAktualizacja plnu nr 4- BIP.pdf (2,57MB)


4. Postępowanie w sprawie udzielenia zamówienia publicznego: PA.280.1(1).2022 Postępowanie: Dostawa drukowanych publikacji dla Muzeum II Wojny Światowej w Gdańsku - Platforma Zakupowa


5.Zaproszenie do składania ofert w postępowaniu pn. "Świadczenie usługi koordynacji i nadzoru BHP z ramienia Inwestora przy realizacji inwestycji- "Budowa Muzeum Westerplatte i wojny 1939- Oddziału Muzeum II Wojny Światowej w Gdańsku"

PDFZaproszenie do składania ofert (149,61KB)
ZIPzałączniki do zaproszenia.zip (482,88KB)

PDF2022.02.14 zawiadomienie o unieważnieniu postepowania.pdf (101,78KB)
 

 


6. Postępowanie w sprawie udzielenia zamówienia publicznego: PA.280.2(1).2022 Postępowanie: Dostawa kontenerów biurowo-socjalnych, magazynowo-narzędziowego oraz ogrodzenia budowlanego na potrzeby badań archeologicznych związanych z inwestycją dla Muzeum II Wojny Światowej w Gdańsku. - Platforma Zakupowa


7. Zaproszenie do składania ofert w postępowaniu pn. "Świadczenie usługi koordynacji i nadzoru BHP z ramienia Inwestora przy realizacji inwestycji- "Budowa Muzeum Westerplatte i wojny 1939- Oddziału Muzeum II Wojny Światowej w Gdańsku"- II postępowanie.

PDFZaproszenie do składania ofert.pdf (193,33KB)
PDFzał. Nr 1 Formularz ofertowy.pdf (165,49KB)
PDFzał. Nr 2 Projekt postanowień umowy.pdf (320,42KB)
 


8. Postępowanie w sprawie udzielenia zamówienia publicznego: PA.280.4.(1).2022 Postępowanie: Budowa cmentarza Żołnierzy Wojska Polskiego na Westerplatte wraz z uzyskaniem ostatecznej decyzji pozwolenia na uzytkowanie - Platforma Zakupowa

 

9. Postępowanie w sprawie zamówienia publicznego: PA.280.6(1).2022 Postępowanie: Modernizacja budynku byłej Elektrowni wraz z zagospodarowaniem terenu na działce nr 3/5, 68 i 25/2 na Westerplatte wraz z uzyskaniem ostatecznej decyzji o pozwoleniu na użytkowanie https://platformazakupowa.pl/transakcja/599864


Konkurs w przedmiocie wyboru operatora gastronomii na terenie Muzeum II Wojny Światowej w Gdańsku przy Pl. Bartoszewskiego 1 w Gdańsku z przeznaczeniem na prowadzenie działalności. 

Termin składania ofert: 27.04.2022 r. do g. 16:00

PDFRegulamin konkursu.pdf (286,30KB)
ZIPzałączniki do regulaminu konkursu.zip (1,50MB)

PDFprotokół z postępowania konkursowego kwiecień 2022.pdf (404,39KB)
 


10. Postępowanie w sprawie udzielenia zamówienia publicznego: PA.280.5(1).2022 Postępowanie: Wykonanie prac około archeologicznych w ramach badań archeologicznych 2022 r. związanych z inwestycją - Budowa Muzeum Westerplatte i Rewaloryzacja Pola Bitwy1939  

https://platformazakupowa.pl/transakcja/601973


11. Postępowanie w sprawie udzielenia zamówienia publicznego: PA.280.3(1).2022 Postępowanie: Świadczenie usługi ochrony fizycznej osób i mienia dla Muzeum II Wojny Światowej w Gdańsku

https://platformazakupowa.pl/transakcja/607794


12. Postępowanie w sprawie zamówienia publicznego: PA.280.7(1).2022 Postępowanie: Wykonanie usług drukarskich dla Muzeum II Wojny Światowej w Gdańsku

Postępowanie: Wykonanie usług drukarskich dla Muzeum II Wojny Światowej w Gdańsku. - Platforma Zakupowa


13. Postępowanie w sprawie udzielenia zamówienia publicznego: PA.280.8(1).2022 Postępowanie: Dostawa drukowanych publikacji dla Muzeum II Wojny Światowej w Gdańsku - Platforma Zakupowa


14. Postępowanie w sprawie udzielenia zamówienia publicznego: PA.280.10(1).2022 Postępowanie: Zaprojektowanie, wykonanie, dostawa i zainstalowanie windy osobowej dostosowanej do potrzeb przewozu osób niepełnosprawnych w siedzibie Muzeum II Wojny Światowej w Gdańsku https://platformazakupowa.pl/transakcja/626923


15. Postępowanie w sprawie udzielenia zamówienia publicznego: PA.280.9(1).2022 Postępowanie: Ubezpieczenie majątku i innych interesów Muzeum II Wojny Światowej w Gdańsku https://platformazakupowa.pl/transakcja/628791


16. Postępowanie w sprawie udzielenia zamówienia publicznego: PA.280.11(1).2022 Postępowanie: Dostawa gadżetów i materiałów promocyjnych dla Muzeum II Wojny Światowej w Gdańsku. - Platforma Zakupowa


17. Postępowanie w sprawie udzielenia zamówienia publicznego: PA.280.12(1).2022 Dostawa i montaż stolarki okiennej w budynku Muzeum II Wojny Światowej w Gdańsku https://platformazakupowa.pl/transakcja/636704


18. Postępowanie w sprawie udzielenia zamówienia publicznego: PA.280.15(1).2022 Dostawa drukowanych publikacji dla Muzeum II Wojny Światowej w Gdańsku https://platformazakupowa.pl/transakcja/665888


19.Postępowanie w sprawie udzielenia zamówienia publicznego: PA.280.18(1).2022 Postępowanie: Dostawa wraz z montażem mebli oraz urządzeń do pracowni konserwacji papieru dla Muzeum II Wojny Światowej w Gdańsku. - Platforma Zakupowa


20. Postępowanie w sprawie udzielenia zamówienia publicznego: PA.280.21(1).2022 Postępowanie: Dostawa energii elektrycznej do budynku Muzeum II Wojny Światowej w Gdańsku pl. W. Bartoszewskiego 1 oraz terenu Westerplatte. - Platforma Zakupowa


21. Postępowanie w sprawie udzielenia zamówienia publicznego: PA.280.17(1).2022 Usługa kompleksowego sprzątania budynku i terenu wokół budynku dla Muzeum II Wojny Światowej w Gdańsku https://platformazakupowa.pl/transakcja/676186


22. Postępowanie w sprawie udzielenia zamówienia publicznego: PA.280.23(1).2022 

Postępowanie: Dostawa energii elektrycznej do budynku Muzeum II Wojny Światowej w Gdańsku pl. W. Bartoszewskiego 1 oraz terenu Westerplatte. - Platforma Zakupowa


23. Postępowanie w sprawie udzielenia zamówienia publicznego: PA.280.20(1).2022 Kompleksowe utrzymanie terenu Westerplatte w Gdańsku

https://platformazakupowa.pl/transakcja/688604


24. Postępowanie w sprawie udzielenia zamówienia publicznego: PA.280.22(1).2022 Postępowanie: Dostawa zestawów komputerowych, komputerów przenośnych oraz urządzeń wielofunkcyjnych dla Muzeum II Wojny Światowej w Gdańsku. - Platforma Zakupowa


25. Postępowanie w sprawie udzielenia zamówienia publicznego: PA.280.3(1).2023 Dostawa drukowanych publikacji dla Muzeum II Wojny Światowej w Gdańsku  https://platformazakupowa.pl/transakcja/726657


26. Postępowanie w sprawie udzielenia zamówienia publicznego: PA.280.1(1).2023 Wykonanie prac około archeologicznych w ramach badań archeologicznych 2023 r. związanych z inwestycją - Budowa Muzeum Westerplatte i Rewaloryzacja Pola Bitwy 1939

https://platformazakupowa.pl/transakcja/734339


27. Postępowanie w sprawie udzielenia zamówienia publicznego: PA.280.5(1).2023 Dostawa fabrycznie nowego samochodu osobowego typu minibus , 9- osobowego dla Muzeum II Wojny Światowej w Gdańsku.

https://platformazakupowa.pl/transakcja/735912


28. Postępowanie w sprawie udzielenia zamówienia publicznego: Pa.280.7(1).2023 Postępowanie: Dostawa fabrycznie nowego samochodu osobowego typu minibus, 9-osobowego dla Muzeum II Wojny Światowej w Gdańsku. - Platforma Zakupowa


29. Postępowanie w sprawie udzielenia zamówienia publicznego: PA.280.8(1).2023 Postępowanie: Dostawa energii elektrycznej do budynku Muzeum II Wojny Światowej w Gdańsku pl. W. Bartoszewskiego 1 oraz terenu Westerplatte. - Platforma Zakupowa


30. Postępowanie w sprawie zamówienia publicznego: PA.280.6(1).2023 Budowa Punktu Obsługi Ruchu Turystycznego wraz z parkingiem wielostanowiskowym, elementami zagospodarowania terenu oraz budową i przebudową infrastruktury technicznej na płw. Westerplatte https://platformazakupowa.pl/transakcja/777981


31.Postępowanie w sprawie udzielenia zamówienia publicznego: PA.280.9(1).2023 Postępowanie: Dostawa drukowanych publikacji dla Muzeum II Wojny Światowej w Gdańsku. - Platforma Zakupowa


32. Postępowanie w sprawie udzielenia zamówienia publicznego: PA.280.11(1).2023 Postępowanie: Dostawa drukowanych publikacji dla Muzeum II Wojny Światowej w Gdańsku. - Platforma Zakupowa


33. Postępowanie w sprawie udzielenia zamówienia publicznego: PA.280.12(1)2023 Postępowanie: Dostawa gadżetów i materiałów promocyjnych dla Muzeum II Wojny Światowej w Gdańsku. - Platforma Zakupowa


34. Postępowanie w sprawie udzielenia zamówienia publicznego: PA.280.4(1).2023 Świadczenie usługi przeglądów serwisowych oraz napraw instalacji i urządzeń w budynku Muzeum II Wojny Światowej w Gdańsku https://platformazakupowa.pl/transakcja/811281


35. Postępowanie w sprawie udzielenia zamówienia publicznego: PA. 280.13(1).2023 Postępowanie: Zapewnienie obsługi cateringowej wydarzenia Kongres Badaczy Białorusi w dniach 22-24 września 2023 r. wraz z dostawą i obsługą w siedzibie Muzeum II Wojny Światowej w Gdańsku (pl. Bartoszewskiego 1). - Platforma Zakupowa


36. Postępowanie w sprawie udzielenia zamówienia publicznego: PA. 280.15(1).2023 Postępowanie: Świadczenie usług cateringowych w siedzibie Muzeum II Wojny Światowej w Gdańsku (pl. Bartoszewskiego 1) - Platforma Zakupowa


37. Postępowanie w sprawie udzielenia zamówienia publicznego: PA. 280.16(1).2023  Dostawa drukowanych publikacji  dla Muzeum II Wojny Światowej w Gdańsku https://www.platformazakupowa.pl/transakcja/825740

38. Postępowanie w sprawie udzielenia zamówienia publicznego: PA.280.17(1).2023 Dostawa materiałów promocyjnych dla Muzeum II Wojny Światowej w Gdańsku Postępowanie: Dostawa materiałów promocyjnych dla Muzeum II Wojny Światowej w Gdańsku - Platforma Zakupowa

39. Postępowanie w sprawie udzielenia zamówienia publicznego: PA.280.19(1).2023 Dostawa tekstyliów dla Muzeum II Wojny Światowej w Gdańsku Postępowanie: Dostawa tekstyliów dla Muzeum II Wojny Światowej w Gdańsku - Platforma Zakupowa


40. Postępowanie w sprawie udzielenia zamówienia publicznego: PA.280.18(1).2023 Kompleksowe utrzymanie terenu Westerplatte w Gdańsku na lata 2024-2025. Postępowanie: https://platformazakupowa.pl/transakcja/845266

41. Postepowanie w sprawie udzielenia zamówienia publicznego: PA.280.20(1).2023 Świadczenie usług cateringowych w siedzibie Muzeum II Wojny Światowej w Gdańsku na rok 2024. Postępowanie Postępowanie: Świadczenie usług cateringowych w siedzibie Muzeum II Wojny Światowej w Gdańsku na rok 2024 - Platforma Zakupowa


42. Postepowanie w sprawie udzielenia zamówienia publicznego: PA.280.21(1).2023 Dostawa komputerów przenośnych, monitorów, urządzeń drukujących oraz licencji  dla Muzeum II Wojny Światowej w Gdańsku Postępowanie: Dostawa komputerów przenośnych, monitorów, urządzeń drukujących oraz licencji dla Muzeum II Wojny Światowej w Gdańsku - Platforma Zakupowa


43. Zaproszenie do złożenia oferty: Prace pielęgnacyjne zieleni o wysokim standardzie utrzymania dla Muzeum II Wojny Światowej w Gdańsku. 

Rodzaj zamówienia: Usługa

Tryb postępowania: Ogłoszenie w sprawie o udzielenie zamówienia publicznego nieprzekraczającego wartością kwoty określonej w art. 2 ust. 1 pkt 1) ustawy Pzp

Termin składania ofert: do 18.01.2024r., godz. 10:00

ZIPZaproszenie do złożenia oferty.zip (1,59MB)

PDFZawiadomienie o uniewaznieniu SPP.pdf (179,21KB)


44. KONKURS

Jednoetapowy realizacyjny Konkurs na opracowanie koncepcji projektowej Wystawy Muzeum Westerplatte i Wojny 1939 - Oddziału Muzeum II Wojny Światowej w Gdańsku na Westerplatte - PA.280.3(1).2024

Wszelkie informacje oraz dokumentacja konkursowa znajdują się pod poniższym linkiem:

Postępowanie: Jednoetapowy realizacyjny Konkurs na opracowanie koncepcji projektowej Wystawy Muzeum Westerplatte i Wojny 1939 – Oddziału Muzeum II Wojny Światowej w Gdańsku na Westerplatte - Platforma Zakupowa


45. Zaproszenie do złożenia oferty: Prace pielęgnacyjne zieleni o wysokim standardzie utrzymania dla Muzeum II Wojny Światowej w Gdańsku - II postępowanie

Rodzaj zamówienia: Usługa

Tryb postępowania: Ogłoszenie w sprawie o udzielenie zamówienia publicznego nieprzekraczającego wartością kwoty określonej w art. 2 ust. 1 pkt 1) ustawy Pzp

Termin składania ofert: do 07.02.2024r., godz. 10:00

ZIPZaproszenie z załącznikami.zip (1,58MB)

Zawiadomienie o wyborze

PDFZawiadomienie o wyborze oferty SI_02_07.pdf (188,55KB)


46. Postępowanie w sprawie udzielenia zamówienia publicznego "Usługa drukowania publikacji książkowych dla Muzeum II Wojny Światowej w Gdańsku".  Dokumentacja przetargowa dostępna na platformie zakupowej zamawiającego pod adresem:

https://platformazakupowa.pl/transakcja/890582


47. Postępowanie w sprawie zamówienia publicznego "Wykonanie prac około archeologicznych w ramach badań archeologicznych 2024 i 2025 r. związanych z inwestycją - Budowa Muzeum Westerplatte i Rewaloryzacja Pola Bitwy 1939". Dokumentacja przetargowa dostępna na platformie zakupowej zamawiającego pod adresem:

Postępowanie: Wykonanie prac około archeologicznych w ramach badań archeologicznych 2024 i 2025 r. związanych z inwestycją - Budowa Muzeum Westerplatte i Rewaloryzacja Pola Bitwy 1939 - Platforma Zakupowa


48. Postępowanie w sprawie udzielenia zamówienia publicznego "Dostawa tekstyliów dla Muzeum II Wojny Światowej w Gdańsku". Dokumentacja przetargowa dostępna na platformie zakupowej zamawiającego pod adresem:

Postępowanie: Dostawa tekstyliów dla Muzeum II Wojny Światowej w Gdańsku - Platforma Zakupowa


49. Postępowanie w sprawie udzielenia zamówienia publicznego Usługa projektowania, montaż i uruchomienie wystawy w budynku byłej elektrowni na Westerplatte na podstawie „Projektu wystawy w budynku byłej elektrowni na działce nr 3/5 na Westerplatte w Gdańsku”. Dokumentacja przetargowa dostępna na platformie zakupowej zamawiającego pod adresem:

Postępowanie: Usługa projektowania, montaż i uruchomienie wystawy w budynku byłej elektrowni na Westerplatte na podstawie „Projektu wystawy w budynku byłej elektrowni na działce nr 3/5 na Westerplatte w Gdańsku”. - Platforma Zakupowa


50. Postępowanie w sprawie udzielenia zamówienia publicznego Usługa projektowania, montaż i uruchomienie wystawy w budynku byłej elektrowni na Westerplatte na podstawie  "Świadczenie usługi przeglądów serwisowych oraz napraw instalacji i urządzeń w budynku Muzeum II Wojny Światowej w Gdańsku". Dokumentacja przetargowa dostępna na platformie zakupowej zamawiającego pod adresem:

Postępowanie: Świadczenie usługi przeglądów serwisowych oraz napraw instalacji i urządzeń w budynku Muzeum II Wojny Światowej w Gdańsku - Platforma Zakupowa


51. Postępowanie w sprawie udzielenia zamówienia publicznego "Usługa zabezpieczenia medycznego podczas prowadzenia badań archeologicznych 2024 i 2025 r. związanych z inwestycją- Budowa Muzeum Westerplatte i Rewaloryzacja Pola Bitwy 1939". Dokumentacja przetargowa dostępna na platformie zakupowej zamawiającego pod adresem:  

Postępowanie: Usługa zabezpieczenia medycznego podczas prowadzenia badań archeologicznych 2024 i 2025 r. związanych z inwestycją- Budowa Muzeum Westerplatte i Rewaloryzacja Pola Bitwy 1939 - Platforma Zakupowa


52. Postępowanie w sprawie udzielenia zamówienia publicznego Usługa projektowania, montaż i uruchomienie wystawy w budynku byłej elektrowni na Westerplatte na podstawie  "Świadczenie usługi przeglądów serwisowych oraz napraw instalacji i urządzeń w budynku Muzeum II Wojny Światowej w Gdańsku - II postępowanie". Dokumentacja przetargowa dostępna na platformie zakupowej zamawiającego pod adresem:

Postępowanie: Świadczenie usługi przeglądów serwisowych oraz napraw instalacji i urządzeń w budynku Muzeum II Wojny Światowej w Gdańsku – II postępowanie - Platforma Zakupowa